Missie 050

Missie 050 is een netwerk van stadjers, organisaties en kerken en zet zich in voor:
- het tegengaan van sociaal onrecht
- het bouwen aan een inclusieve stad
- samen de bloei van de stad zoeken 

Missie 050

Wat doet Missie 050?

  • Ondersteuning bieden aan lokale matchteams 
  • Stedelijk kernteam dat kennisuitwisseling stimuleert en nieuwe initiatieven aanjaagt